Jak zmieniły się potrzeby firm i kandydatów IT w ciągu ostatnich dwóch lat?