The:protocol ma własny podcast. Zapraszamy do słuchania the:procast!